Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

İNTERAKTİV XİDMƏTLƏR:
Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən göstərilən elektron XİDMƏTLƏR "Dövlət orqanlarının elektron XİDMƏTLƏR göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanına əsasən və “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron XİDMƏTLƏR göstərilməsi qaydalarının və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Təqdim olunan elektron XİDMƏTLƏRlə bağlı müraciətlər, ərizələr və sənədlər mha@copag.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə qəbul olunur və müvafiq qaydada icra edilir.
Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı
Xidmətin təsviri

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş sənədlər əsasında xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat topluları qeydiyyatdan keçirilir və onlara nümunəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 avqust 2005-ci il tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Qeydiyyat haqqında Şəhadətnamə verilir.

Xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası

'Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Qanunun 12.1-ci maddəsi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 noyabr 2004-cü il tarixli 140 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 avqust 2005-ci il tarixli 287 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 'Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 7.8 və 8.22-ci bəndləri;

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 avqust 2005-ci il tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 'Məlumat toplularının rəsmi qeydiyyata alınması və rəsmi qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat toplusuna hüquqların tam və ya qismən verilməsi haqqında müqavilənin qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydaları”.

İnzibatı reqlament